FEBO - Fellow of European Board of Ophthalmology

PROF. DR. BERKANT KADERLİ

MAKALELERUluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Sözlü Bildiriler:

Avci, R., B. Kaderli, B. Avci, I. Cavusoglu, M. Baykara, A. Yucel ve O. Gelisken, “Pars plana vitrectomy and removal of the internal limiting membrane in the treatment of chronic macular edema”, XXIIIrd Meeting of the Club Jules Gonin, 71, Montreux-Switzerland, 31 August-4 September, 2002.

Avci, R., B. Kaderli, O. Yalcinbayir ve I. Ercan, “Intravitreal triamcinolone injection for chronic diffuse diabetic macular edema”, XXIVth Meeting of the Club Jules Gonin, 65, Athens-Greece, 8-12 September, 2004.

Avci, R., G. Alyamac, U. Inan ve B. Kaderli, “23 gauge sutureless transconjunctival vitrectomy”, 7th Euretina Congress, 42, Monte Carlo, 17-20 May, 2007.

Kaderli, B., R. Avci, A. Yucel, K. Guler ve O. Gelisken, “Intravitreal triamcinolone for non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy”, 7th Euretina Congress, 51, Monte Carlo, 17-20 May, 2007.

Kaderli, B. “Cardiovascular assesment in patients with BRVO”, 4th Mediterranean Retina Meeting, 11, İstanbul, 2-4 July, 2010.

Avcı R, Yalcınbayır O, Kaderli B, U.U. Inan. The long-term results of vitreoretinal surgery for severe Von-Hippel Lindau retinal angiomatosis. XXVIIth Meeting of the Club Jules Gonin, Kyoto, Japan, 3-6 Novenmer, 2010.

Poster Bildiriler:

Kaderli, B., R. Avci ve Ö. Gelişken, “Radial optic neurotomy for central retinal vein occlusion”, 3rd Euretina Congress, 25, Hamburg-Germany, 15 -17 May, 2003.

Baykara, M., M. Dogru, A. Ozmen, B. Kaderli, H. Ozcetin ve H. Erturk, “Primary intraocular lens implantation in penetrating lens injury”, XIX Congress of the ESCRS, 222, Amsterdam-Holland, 1-5 September, 2001.

Avci, R., M. Yildiz ve B. Kaderli, “Long-term persistent indocyanine green (ICG) fluorescence after intravitreal ICG administration for macular surgery”, Annual Meeting of the ARVO, 272, Florida-USA, 4-9 May, 2003.

Yucel, A. A., K. Suner, H. Saricaoglu, B. Kaderli ve K. Dilek, “Optic disc vasculitis in Behcet’s disease”, Annual Meeting of the ARVO, 123, Florida-USA, 25-29 April, 2004.

Avci, R. ve B. Kaderli, “Intravitreal triamcinolone injection for chronic diabetic macular edema with severe hard exudates”, 4th European Vitreoretinal Society (EVRS) Meeting, 171, İstanbul-Türkiye, 12-15 September, 2004.

Kaderli, B, R. Avci ve O. Gelisken, “Prediction of visual outcome after intravitreal injection of triamcinolone asetonide for diffuse diabetic macular edema using Lotmar visometer”, 4th European Vitreoretinal Society (EVRS) Meeting, 166, İstanbul-Türkiye, 12-15 September, 2004.

Übeyt, U. U., T. Küsbeci, B. Kaderli, R. Avcı, Ü. Kaplan ve F. Öztürk, “Intravitreal bevacizumab in retinal vasculitis in a patient with Behcet disease”, Mediterranean Retina II, 23-25 June, Antalya-Turkey, 2006.

Übeyt, U. U., T. Küsbeci, B. Kaderli, R. Avcı, Ü. Kaplan ve F. Öztürk, “Intravitreal injection of bevacizumab (avastin) for macular edema due to central retinal vein occlusion”, Mediterranean Retina II, 23-25 June, Antalya-Turkey, 2006.

Inan U. U., B. Avci, T. Kusbeci, B. Kaderli ve R. Avci, “Preclinical safety evaluation of intravitreal injection of full-lenght humanized rhumab vascular endothelial growth factor antibody in rabbit eyes”, Cannes Retina Festival (24th Annual ASRS and 6th Annual EVRS Meeting), 210, Cannes-France, 9-13 September, 2006.

Inan U. U., B. Avci, T. Kusbeci, B. Kaderli, R. Avci, U. Kaplan ve F. Ozturk, “Regression of severe neovascularization of the disc after intravitreal bevacizumab treatment”, Cannes Retina Festival (24th Annual ASRS and 6th Annual EVRS Meeting), 224, Cannes-France, 9-13 September, 2006.

Akduman, L., M. Jones, B. Talley ve B. Kaderli, “Optical coherence tomography (OCT) enhances the accuracy of clinical diagnosis in macular disorders”, Annual Meeting of the ARVO, 197, Florida-USA, 30 April-4 May 2006.

Kaderli, B., Kaderli, AA., Gullulu, S., Yıldız, M., Yalçınbayı, Ö. “Impaired myocardial performance in patients with branch retinal vein occlusion”, 4th Mediterranean Retina Meeting, 71, İstanbul, 2-4 July, 2010.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Sözlü Bildiriler:

Doğru, M., H. Ertürk, A. Özmen ve B. Kaderli, “Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız”, T Klin Oftalmoloji, 11, 182-188 (2002).

Yazıcı, B. ve B. Kaderli, “Kardiopulmoner bypass ameliyatından sonra bilateral anterior iskemik optik nöropati”, T Oft Gaz, 32, 127-131 (2002).

Kaderli, B., R. Avcı, B. Yazıcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Yırtıklı retina dekolmanında maküler dekolman yüksekliğinin ve maküler retina kalınlığının görsel sonuca etkisi”, Ret-Vit, 11, 54-60 (2003).

Kaderli, B., B. Yazıcı ve E. Usta,”Unilateral doğumsal ptozisin eşlik ettiği X’e bağlı megalokornea”, MN Oftalmoloji, 10, 386-388 (2003).

Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Diyabetik maküla ödeminde laser fotokoagulasyon tedavisi”, Ret-Vit, 12, 1-6 (2004).

Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Coats’ hastalığı”, Ret-Vit, 12, 148-151 (2004).

Avcı, R., M. Yıldız, Ş. Şimşek ve B. Kaderli, “İdiyopatik maküla deliklerinin tedavisinde indosiyanin yeşili yardımı ile retina iç limitan membranın soyulması”, Ret-Vit, 13, 13-17 (2005).

Yazıcı, B., R. Horoz ve B. Kaderli, “İdyopatik intrakranial hipertansiyonlu hastalarda optik sinir kılıf dekompresyonunun sonuçları”, MN Oftalmoloji, 12, 299-303, (2005).

Kaderli, B. ve R. Avcı, “Kronik retinal vaskülit ve maküla ödeminin olduğu Eales’ olgusunda pars plana vitrektomi ve iç limitan membran soyulması ile tedavi”, Ret-Vit, 13 (özel sayı), 55-58 (2005).

Kaderli, B., “Eksudatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal steroidler”, Ret-Vit, 15 (özel sayı), 41-45 (2007).

Gelişken, Ö., S. Yılmaz ve B. Kaderli, “Kronik santral seröz koryoretinopati”, Ret-Vit, 15, 1-7 (2007).

Kaderli, B. ve R. Avcı, “Diyabetik makula ödemi olan kataraktlı olgularda kombine katarakt cerrahisi ve intravitreal triamsinolon enjeksiyonu”, Ret-Vit, 15, 259-262 (2007).

Yıldız M, Özmen AT, Ayvaz AT, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Avcı R, Gelişken Ö. Laser tedavisi yapılan prematüre retinopatili olguların anatomik ve fonksiyonel sonuçları. Güncel Pediatri 2009, 7, 62-67, (2009).

Kaderli, B., “Herediter retina hastalıklarında genetik tedavi”, Ret-Vit, 18 (özel sayı), 1-3 (2010).

Kaderli B. Diyabetik Retinopati: Proliferatif Diyabetik Retinopati. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2011;4(3):16-25.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Sözlü Bildiriler:

Kaderli, B., M. Doğru, H. Ertürk, A. Özmen ve H. Özçetin, “Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 127, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim, 2000.

Baykara, M., R. Avcı, B. Avcı, Z. Kahveci, B. Kaderli, Ş. Şimşek, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Maküla deliklerinin tedavisinde vitrektomi ve iç limitan membranın indosiyanin yeşili ile boyanarak soyulması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 82, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Avcı, R., B. Kaderli, B. Avcı, İ. Çavuşoğlu, M. Baykara, Ş. Şimşek, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Kronik maküla ödemlerinin tedavisinde vitrektomi ve iç limitan membranın soyulması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 83, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Kaderli, B. ve R. Avcı, “Maküler cerrahide retina iç limitan membranın indosiyanin yeşili ile boyanması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 82, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Yıldız, M., R. Avci, B. Kaderli, Ö. Gelişken ve A. Yücel, “Maküler cerrahide intravitreal indosiyanin yeşili (ICG) kullanılan olgularda ameliyat sonrası geç dönem ICG floresansı”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

Kaderli, B., R. Avci, M. Yıldız, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “İleri proliferatif vitreoretinopatili olgularda şeffaf lens ekstraksiyonu ve endokapsüler lens implantasyonu yapılarak vitrektomi ve silikon tamponadı uygulanması”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

Avci, R., B. Kaderli, M. Yıldız, Ö. Gelişken ve A. Yücel, “Kronik diabetik maküler ödemde masif subfoveal sert eksudaların tedavisinde yeni bir cerrahi yaklaşım”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 90, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

Yalçınbayır, Ö., R. Avcı ve B. Kaderli, “Diyabet dışı kronik makula ödemli olgularda intravitreal triamsinolonun etkinliği”, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 150, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

Avcı, R., B. Kaderli ve Ö. Yalçınbayır, “Refrakter diyabetik makula ödemlerinde intravitreal triamsinolon tedavisi”, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 73, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

Kaderli, B., R. Avcı ve Ö. Gelişken, “Santral retinal ven tıkanmalarında radyal optik nöropati sonuçlarımız”, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 104, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

Avcı, R. ve B. Kaderli, “Ağır subfoveal sert eksuda plağı gelişmiş kronik diabetik makula ödeminin intravitreal triamsinolon enjeksiyonu ile tedavisi”, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 135, Antalya, 9-13 Ekim, 2004.

Karataş, A., B. Kaderli, R. Avcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Perifoveal telenjiektaziler”. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 107, Antalya, 9-13 Ekim 2004.

Avcı, R., B. Kaderli, Ü. İnan ve G.Alyamaç, “İleri proliferatif vitreoretinopatide bimanüel cerrahi tekniğin klasik vitrektomi ile karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 159, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Aygül, F., R. Avcı ve B. Kaderli, “Tedavi seçeneği tartışmalı retina dekolmanlarında cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 156, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

İnan, U. Ü., R. Avcı ve B. Kaderli, “Retina ven dal oklüzyonunda arteriovenöz adventisial kılıf dekompresyonu ameliyatının etkinliği”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 161, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Alyamaç, G., R. Avcı ve B. Kaderli, “Diffüz diyabetik maküla ödemlerinde intravitreal triamsinolon tedavisi ile kombine iç limitan membran (ILM) soyulması ve intravitreal triamsinolon tedavisinin karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 158, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Atalay, Ö., R. Avcı ve B. Kaderli, “Klinik belirgin diyabetik maküla ödemi olan kataraktlı olgularda kombine katarakt cerrahisi ve intravitreal triamsinolon enjeksiyonu”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 140, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Günerigök, S., B. Kaderli, R. Avcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Klinik belirgin maküla ödeminin eşlik ettiği proliferatif diyabetik retinopatili olgularda kombine panretinal lazer fotokoagülasyonu ve intravitreal triamsinolon tedavisi”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 141, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Tör, A., M. Baykara, B. Kaderli, H. Ertürk, R. Avcı ve H. Özçetin, “Elektrik çarpmasının göze olan etkileri”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 126, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Yılmaz, S., Ö. Gelişken, B. Kaderli, A. A. Yücel ve R. Avcı, “Kronik santral seröz korioretinopati”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 147, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Kaderli, B., L. Akduman, M. Kim ve r. Brusatti, “Yaşa bağlı koroidal neovaskülarizasyonlu olgularda Pegaptanib tedavisi ile kombine Pegaptanib ve fotodinamik tedavinin karşılaştırılması”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 136, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Kaplan, Ü., Ü. U. İnan, B. Kaderli, R. Avcı ve F. Öztürk, “Diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal Bevacizumab (avastin) enjeksiyonunun etkinliği”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 141, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

İnan, Ü. U., B. Avcı, T. Küsbeci, B. Kaderli ve R. Avcı, “Vasküler endotelyal büyüme faktör inhibitörü Bevacizumabın intravitreal enjeksiyonun tavşan gözlerinde preklinik güvenliğinin değerlendirilmesi: elektrofizyolojik ve histopatolojik çalışma”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 138, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Yaman, S., Ü. U. İnan, R. Avcı, T. Küsbeci, F. Öztürk ve B. Kaderli, “Koroid neovasküler membran tedavisinde intravitreal Bevacizumab (avastin) ebjeksiyonu”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 142, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Yalçınbayır, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Gelişken ve Ü. U. İnan, “Diffüz diyabetik maküla ödeminin primer tedavisinde intravitreal Bevacizumab”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 134, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Avcı, R., G. Alyamaç, Ü. U. İnan ve B. Kaderli, “23-gauge transkonjonktival süttürsüz vitrektomi cerrahisi”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 152, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Kaderli, B., R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, Ö. Gelişken, A. A. Yücel ve Ü. İnan, “Diffüz diyabetik maküla ödemli olgularda subtenon 40 mg triamsinolon enjeksiyonun serum açlık kan şekeri, kortizol ve glikozile hemoglobin düzeylerine etkisi”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 123, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

Yalçınbayır, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Gelişken, A. A. Yücel ve Ü. İnan, “İki taraflı diffüz diyabetik maküla ödemi olan olgularda intravitreal ve subtenon triamsinolon enjeksiyon etkinliğinin karşılaştırılması”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 123, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

Yargıç, N., B. Kaderli, Ö. Yalçınbayır, R. Avcı ve A. A. Yücel, “Klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyonlarda intravitreal bevacizumab tedavisinin etkinliği”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 129, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

Avcı, R., B. Kaderli, Ö. Yalçınbayır, G. Alyamaç, Ö. Gelişken ve A. A. Yücel, “İleri aktif proliferatif diyabetik vitreoretinopatide vitrektomi ameliyatı öncesi intravitreal bevacizumab kullanımı”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 138, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

Yıldız, M., A. T. Özmen, R. Avcı, Ö. Gelişken ve B. Kaderli, “Lazer fotokoagülasyon ile tedavi edilen prematüre retinopatili gözlerin anatomik ve fonksiyonel sonuçları”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 121, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

B. Kaderli, A.A. Kaderli, S. Güllülü, R. Avcı, Ö. Gelişken, “Retinal ven dal tıkanıklığı olgularında kardiyovasküler riskin Tei indeksi ile değerlendirilmesi”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 87, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, M. Yıldız, “Komplike Von-Hippel-Lindau retinal anjiomatozis olgularında vitreoretinal cerrahi”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 202, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

N. Yargıç, R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, Ö. Gelişken, A. Yücel, “Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumabın erken dönem sonuçları”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 107, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B. Bilateral yüksek riskli proliferatif diabetik retinopatisi olan olgularda intravitreal avastinle kombine panretinal laser tedavisi ile panretinal laser tedavisinin etkinliklerinin karşılatırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 190, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Yargıç N, Avcı R, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Gelişken Ö. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab tedavi sonuçları. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 198, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Kaderli B, İnan ÜÜ, Karadaş M, Ermiş S, Avcı R. Neovaskülar yaşa bağlı makula dejenerasyonunda S-OCT ile değerlendirilen fotoreseptör tabaka bütünlüğünün anjiografik, fonksiyonel ve morfolojik parametrelerle ilişkisi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 200, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Yıldırım MY, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B, Avcı R. Retinal ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi olan gözlerde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu ile kombine fokal lazer tedavisi ile sadece fokal lazer tedavisinin görme keskinliği ve fovea kalınlığı açısından karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 203, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Çakırlı E, Kaderli B, Kaderli AA, Güllülü S, Yalçınbayır Ö, Yıldız M, Avcı R, Gelişken Ö. Retinal ven dal tıkanıklığı olgularında artmış sol ventrikül kitlesi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 206, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Avcı R, Yıldız M, Kurt M, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Gelişken Ö. Konjenital optik pit makulopatide vitreoretinal cerrahi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 190, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Çakırlı E, Kaderli B, Gelişken Ö, Yücel A, Avcı R, Yalçınbayır Ö. Eksudatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ile periferik retina dejenerasyonlarının ilişkisi. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Yalçınbayır Ö, Çevik G, Gelişken Ö, Kaderli B, Yücel AA. Tedaviye dirençli santral seröz koryoretinopatili olgularda spektral optik koherens tomografi bulguları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Yılmaz H, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B, Tok M, Avcı R. Santral seröz koryoretinopatili olgularda indosiyanin yeşil anjiyografi ve infrared görüntüleme bulguları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Yücel AA. Hemorajik ve/veya seröz sensöryel ve/veya pigment epitelyum dekolmanlı gizli koroid neovaskülarizasyon olgularında fluoreseyn ve indosiyanin yeşil anjiyografi ile koroid neovaskülarizasyon alt tiplendirme sonuçları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Hamidi NA, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Çevik G, Kaderli B, Avcı R. Yırtıklı retina dekolmanı olgularında anatomik ve görsel başarı üzerine etkili risk faktörleri. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Ulutaş HG, Yıldız M, Avcı R, Kaderli B, Gelişken Ö, Özmen AT. Lens koruyucu vitrektomi uygulanan prematür retinopatili hastalarda anatomik sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Poster Bildiriler:

Kaderli, B., B. Yazıcı ve M. Baykara, “Koroner by-pass ameliyatı sonrası gelişen bilateral anterior iskemik optik nöropati”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 178, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim, 2000.

Kaderli, B., R. Avcı, B. Yazıcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Yırtıklı retina dekolmanında macula dekolmanı yüksekliği ve macula kalınlığının postoperative görsel sonuca etkisi”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 160, İzmir, 23-26 Eylül 2001.

Yalçınbayır, Ö., H. Özçetin, M. Baykara, R. Avcı, A. Özmen, B. Kaderli, M. Salkaya, A. Karataş ve H. Ertürk, “Mini nukleus tekniği ile katarakt cerrahisinde 1000 olgu”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 109, İzmir, 23-26 Eylül 2001.

Kaderli, B. ve R. Avcı, “Topikal anestezi altında mini-nük tekniği ile katarakt cerrahisi”. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 203, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

Bağcı, S., N. Köksal, Z. Yazıcı, B. Kaderli ve E. Nacarküçük, “Olgu sunumu: retinal distrofinin eşlik etmediği multikistik böbrek hastalıklı Joubert sendromlu ikiz olgu”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 268, Mersin, 15-19 Ekim, 2002.

Alyamaç, G., B. Kaderli, M. Yıldız, A. Yücel, R. Avcı, Ö. Gelişken ve A. Özmen, “Wiskott Aldrich sendromlu bir olguda akut retinal nekroz”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 339, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

Kaderli, B., R. Avcı, Ö. Gelişken, Ö. Yalçınbayır ve Ü. İnan, “Parafoveal telenjiektaziye bağlı makula ödeminde intravitreal bevacizumab: 2 olgunun sunumu”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 353, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

Gelişken, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Yalçınbayır ve Ü. U. İnan, “Eksudatif yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal bevacizumab tedavisi”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 336, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

F. Toka, Ö. Gelişken, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, “Primer göz bulgusu ile başvuran subklinik akciğer adenokarsinomlu olgu”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 350, Antalya, 11-15 Kasım, 2009

Çevik SG, Kaderli B, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Remzi A, Yıldız M. Beyin köşe tümörü ameliyatı sonrası gelişen sigmoid ve transfer sinüs trombozu ve papilödem olgusu. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 402, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

Yılmaz H, Kaderli B, Yalçınbayır Ö, Yücel AA, Avcı R, Gelişken Ö. Mikst bağ dokusu hastalığnın eşlik ettiği periferik retinal iskemi ve neovaskülarizasyon. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.Ulusal Kitaplarda Bölümler

Özçetin, H. ve B. Kaderli, “Lokal Anestezikler”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 267-297, Scala Yay. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

Avcı, R. ve B. Kaderli, “Katarakt Cerrahisi Sırasında Kristalin Lens Dislokasyonlar”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 531-534, Scala Yay. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

Avcı, R. ve B. Kaderli, “Göziçi Lens Dislokasyonlarında Tedavi”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 535-540, Scala Yay. Tan. San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

Kaderli, B. ve L. Akduman, “Juvenil İdiyopatik Artrit ile İlişkili Üveit”, Üveit El Kitabı, ed. L. Akduman ve P. Aydın O’Dwyer, 1. Baskı, 71-76, Öncü Basımevi, Ankara, 2008.

Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Diyabetik Retinopatide OKT“, Optikal Koherens Tomografi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 79-91, Pozitif Matb. ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2007.

Avcı, R. ve B. Kaderli, “İdiyopatik Makula Deliği ve OKT“, Optikal Koherens Tomografi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 151-163, Pozitif Matb. ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2007.

Kaderli, „Oküler Enfeksiyonlardan Korunma: Antiseptik ve Antibiyotikler“, Oküler Enfeksiyon Hastalıkları, TOD Eğitim Yayınları No:8, 1. Baskı, 17-22, Epsilon Rek. Yay. Bilg. Sa. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2008. ISBN:978-975-92148-5-2

Kaderli, „Oküler Toksokariazis“, Tıbbi Retina, TOD Eğitim Yayınları No:10, 1. Baskı, 297-303, Epsilon Rek. Yay. Bilg. Sa. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2009.Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kurslar

Temel Fako Cerrahisi”, TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1-6 Ekim, 1999.

Özellikli Olgularda Fakoemülsifikasyon”, TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1-6 Ekim, 1999.

Retina Damar Tıkanıklıkları”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Komplike Retina Dekolmanlarında Tedavi”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Diyabetik Retinopatide Tedavi”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

Eğitim Becerileri Kursu”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 30 Nisan, 2004.

Enteral ve Parenteral Beslenme”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 7 Mayıs, 2005.

8th Advanced Vitreoretinal Course, Antwerp-Belgium, 17-19 March, 2005.

Retina Subspecialty Day”, American Academy of Ophthalmology, 2005 Annual Meeting, Chicago-USA, 14-18 October, 2005.

Artisan Aphakic IOL”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar

TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, 15-20 Eylül, 1998.

TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 1-6 Ekim, 1999.

TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 1-4 Ekim, 2000.

TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 9-13 Ekim, 2004.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

Uludağ 2000 Oftalmoloji Günleri ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı,“Retina Dekolmanı ve Tedavisi”, Uludağ-Bursa, 9-12 Mart, 2000.

Uludağ 2002 Oftalmoloji Günleri, Mudanya-Bursa, 8-10 Mart, 2002.

TOD 25. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 10-12 Mayıs, 2002.

Uludağ 2003 Oftalmoloji Günleri, Uludağ-Bursa, 23-26 Ocak, 2003.

TOD 24. Sempozyumu, “Pediatrik Yaş Grubunda Görme Kayıpları”,Uludağ-Bursa, 25-26 Ocak, 2003.

TOD 26. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs, 2003.

Uludağ 2004 Oftalmoloji Günleri, “Kontakt Lens”, Bursa, 19-21 Mart, 2004.

TOD 27. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 7-9 Mayıs, 2004.

TOD 26. Kış Sempozyumu, “Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”, Uludağ-Bursa,24-26 Aralık, 2004.

TOD 2. Mart Sempozyumu, “Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılıklar”, Erzurum, 11-13 Mart, 2005.

Uludağ 2005 Oftalmoloji Günleri ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı,“Oftalmolojide Son Gelişmeler”, Bursa, 3-5 Haziran, 2005.

Uludağ 2006 Oftalmoloji Günleri ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı,“Katarakt Cerrahisinde Son Gelişmeler”, Bursa, 29-30 Nisan, 2006.

TOD 28. Kış Sempozyumu, “Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler”, Uludağ-Bursa,16-18 Şubat, 2007.

TOD 20. Yaz Sempozyumu, “Oküler Farmakoloji”, Kuşadası-İzmir,22-24 Haziran, 2007.

İstanbul Tıp Fakültesi Göz Bilimsel Günleri III-I. Retina Günü, İstanbul, 24 Kasım, 2007.

TOD Tıbbi Retina-Vitreoretinal Cerrahi Birimleri Ortak Toplantısı, Mudanya-Bursa, 30 Kasım-2 Aralık, 2007.

TOD 29. Kış Sempozyumu, “Oküler Cerrahide Yenilikler”, Antalya,18-20 Ocak, 2008.

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

TOD 31. Kış Sempozyumu, “Retina Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri”,Antalya, 22-24 Ocak, 2010.

4th Mediterranean Retina Meeting, 71, İstanbul, 2-4 July, 2010.

2010 European VitreoRetinal Society Meeting, 25-28 September, Seville, Spain.

TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

TOD II. Vitreo-retinal Canlı Cerahi Sempozyumu, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 26-27 Kasım 2010.

Retina Türkiye Toplantıları, 30 Nisan-1 Mayıs 2011, Trabzon.

Retina Konuşuyoruz, 9 Haziran 2011, Bursa.

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

TOD 1. Güncel Katarakt Cerrahisi Kursu, 26 Kasım 2011, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Bursa.Uluslararası Dergi Hakemliği

Indian Journal of OphthalmologyUlusal Dergi Hakemliği

Retina-Vitreus Dergisi

Türkiye Klinikleri Dergisi
© 2018 Prof. Dr. Berkant KADERLİ. Web Tasarım Venomedya